Torsten Althin Gruv- och hyttscener på en karta från år 1729

Från årsboken Daedalus 1961