Vanadin volfram krom och molybden en historisk sammanställning från Aktiebolaget Ferrolegeringar

Från årsboken Daedalus 1961