Gunnar Lindmark, Teknikhistoriska notiser 1962

Från årsboken Daedalus 1962