Olof H. Selling, Pedro Nisser, 1799-1878. Svensk guldletare, uppfinnare och utställningsarrangör i Sydamerika och Australien

Från årsboken Daedalus 1962