Yngve Johansson, Ångmaskinerna vid Flottans varv i Karlskrona på 1700-talet

Från årsboken Daedalus 1962