Per Carlberg Gahns centrifugalgjutningsmaskin

Från årsboken Daedalus 1963