Sven Klemming Peter Jernstedt – svensk uppfinnare och konstruktör av ångmaskindrivna fartyg i början av 1800-talet

Från årsboken Daedalus 1963