Den optiska telegrafen i Furusund

Från årsboken Daedalus 1964