Curt Borgenstam AB Thulinverkens bilfabrikation

Från årsboken Daedalus 1965