Gerhard Carenius Den första lastbilen i Uppsala

Från årsboken Daedalus 1965