Nils PA Kindberg Svensk flygindustri genom tiderna I

Från årsboken Daedalus 1965