Olof H Selling Johan Gottlieb Gahns analysvåg

Från årsboken Daedalus 1965