Sigvard Malmberg Svenska tekniska pionjärinsatser i guldrushens Klondike

Från årsboken Daedalus 1965