Carola Goldkuhl. Nils Ericson – mannen och ingenjören 1

Från årsboken Daedalus 1966