Hans Westberg. Östanå pappersbruk i Hälsingland

Från årsboken Daedalus 1966