Nils Kindberg. Svensk flygindustri genom tiderna II

Från årsboken Daedalus 1966