Nils Ericson – mannen och ingenjören. II

Från årsboken Daedalus 1967