Torsebro krutbruk i Skåne

Från årsboken Daedalus 1967