Gunnar Lindmark. Hopfällbar cykel. Vittomfattande patent. Skywriting. Sandblästring. Om bilen skenar

Från årsboken Daedalus 1968