Gunnar Pipping. Några drag ur det svenska mått- och justeringsväsendets historia

Från årsboken Daedalus 1968