Hans Johnssson. Skandinaviska pionjärinsatser på gasturbinområdet

Från årsboken Daedalus 1968