Olof Arrhenius. Smålands malmtrakt och järnframställning

Från årsboken Daedalus 1968