Per Carlberg. En märklig vattenbyggnad vid ågs masugn

Från årsboken Daedalus 1968