Tord Ångström. Bröderna Wright och Octave Chanute. Ur en brevväxling mellan tre flygpionjärer

Från årsboken Daedalus 1969