Gösta Berg. Tröskverk i Sverige före Andrew Meikle

Från årsboken Daedalus 1970