Hans Hylander. Sopnedkastet

Från årsboken Daedalus 1970