Stig Ekelöf. Hans Christian Örsted och elektromagnetismens födelse – ett 150-årsminne

Från årsboken Daedalus 1970