Sven Klemming. En maskindirektörs hågkomster

Från årsboken Daedalus 1970