Hans Hylander och Birger Kock. Abderitometern – ett instrument för mätning av enfald

Från årsboken Daedalus 1971