Knut Haeger. Att ta tempen

Från årsboken Daedalus 1971