Nils Kindberg. Svensk flygindustri genom tiderna IV

Från årsboken Daedalus 1971