Sven Klemming. Om Stockholms belysning, offentlig och privat, under perioden 1800-1850

Från årsboken Daedalus 1971