Torsten Jarnvall. Mariaebergs Porcellaine Fabrique. Byggnader och brännugnsteknik

Från årsboken Daedalus 1971