Gustav O. Osvald. Making Tyre History

Från årsboken Daedalus 1972