Hans Hylander och Birger Kock. Petter Östberg. En orginell företagare på Kungsholmen i Stockholm

Från årsboken Daedalus 1972