Inga-Britta Sandqvist. Älvdalens Porfyrverk. Anläggningar och tillverkningsmetoder

Från årsboken Daedalus 1972