Stig Ahlgren. Daedalus – vem var han

Från årsboken Daedalus 1972