Birger Kock och Fredrik Schütz. Knut Lindmark – en pionjär inom kommunikationstekniken

Från årsboken Daedalus 1973