Ernst Nathorst-Böös. Industrihistoria återspeglad i aktiebrev

Från årsboken Daedalus 1973