Gösta Rodenborg. Ventilationssystemet på Kungl. Teatern

Från årsboken Daedalus 1973