Hans Hylander. Ett kylskåps historia

Från årsboken Daedalus 1973