Hans Hylander. Lavalturbinen i historiskt perspektiv

Från årsboken Daedalus 1973