Lars Wallin. Att bygga i stål – modern teknik med gamla anor

Från årsboken Daedalus 1973