Bengt V. Nilsson. Tekniska museet – det levande museet

Från årsboken Daedalus 1974