Hans Hylander. Daedalus 1931-1973

Från årsboken Daedalus 1974