Inga-Britta Sandqvist. Tekniska museets arkiv

Från årsboken Daedalus 1974