Richard Smedberg. Tekniska museet

Från årsboken Daedalus 1974