Torsten Althin. Ett tekniskt museum

Från årsboken Daedalus 1974