Einar Malmgren. Telemuseum

Från årsboken Daedalus 1975