Hans Hylander. Gunnar Pipping. Tekniska museets föremålssamlingar

Från årsboken Daedalus 1975